Vrijwilligers

De vrijwilliger bij De Tinten vzw gaat akkoord om de basisfilosofie van de organisatie te respecteren en die toe te passen in de vrijwillige uitoefening van taken. Hij of zij kan door deelname aan overlegmomenten de werking en de organisatie vorm helpen geven.

Basiswaarden

Wie zich bij De Tinten vzw engageert

  • respecteert elke mens in zijn eigenheid, zijn culturele, etnische en religieuze identiteit,
  • bevestigt dat elke mens, ongeacht zijn kleur of afkomst, fundamenteel gelijkwaardig is,
  • deelt de overtuiging dat iedere mens in vrijheid zijn eigen keuzes dient te kunnen bepalen en het recht heeft zich in onze samenleving te integreren. 

Vertrekkend vanuit eigen mogelijkheden en capaciteiten is iedereen actief op een terrein waarin hij het best tot zijn recht kan komen.

Met de zestig huidige medewerkers blijft er nog altijd nood aan mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor deze medemensen. Wil je wat van je vrije tijd zinvol invullen in een vriendschappelijk verband, ten dienste van de meest verdrukten in onze samenleving? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Aanvaarding van nieuwe vrijwilligers gebeurt na een kennismakingsgesprek waarin het doel en de basisfilosofie worden uiteengezet en de aard van de taak wordt besproken. De kandidaat-vrijwilliger geeft zijn eigen verwachtingen en mogelijkheden aan.