Wie zijn wij?

De Tinten VZW

Vanuit een christelijke visie wil De Tinten vzw een van de meest vergeten groepen uit onze samenleving helpen. De Tinten vzw richt zich tot mensen uit de Gentse regio die niet in het bezit zijn van geldige verblijfsdocumenten:

 • uitgeprocedeerde vluchtelingen die in ons land verblijven,
 • immigranten die zonder enig perspectief, bron van inkomsten of sociaal vangnet trachten te overleven in onze samenleving.

Hulp

We trachten hen te ondersteunen door middel van:

 • materiële, financiële en medische hulp,
 • voedsel,
 • ondersteuning schoolgaande kinderen,
 • informatie over rechten en plichten, waar nodig met doorverwijzing naar andere diensten,
 • onthaal en bemoediging,
 • advies.

Wie?

De Tinten vzw wil mensen zonder verblijfsdocumenten een gezicht en een stem geven door:

 • actief te participeren in sociale netwerken en samen te werken met overheidsdiensten,
 • getuigenis af te leggen in de media, sociale sector, gouvernementele instanties, het onderwijs en zo te sensibiliseren en te informeren,
 • mensen van de doelgroep te helpen bij het verwoorden van hun ervaringen en noden.

Basiswaarden

Ieder die zich bij De Tinten vzw engageert onderschrijft de rechten van de mens:

 • respecteert elke mens in zijn eigenheid, zijn culturele, etnische en religieuze identiteit,
 • bevestigt dat elke mens, ongeacht zijn kleur of afkomst, fundamenteel gelijkwaardig is,
 • deelt de overtuiging dat iedere mens in vrijheid zijn eigen keuzes dient te kunnen bepalen en het recht heeft zich in onze samenleving te integreren.

Link rechten van de mens: Amnesty International